Donaudeltat

Donaudeltat

Om bloggen

Här kan du läsa lite om vad som händer nere i Donaudeltat tack vare Östhjälpen och ett antal mycket engagerade personer. Om du tycker att vårt arbete i Donaudeltat är behjärtansvärt är du välkommen att stödja det med ett stort eller litet bidrag via Östhjälpens bankgiro 5764-1045. Märk talongen med Donaudeltat.

Mat på julbordet

DonaudeltatPosted by Ingmar 20 Dec, 2016 18:55

För andra året i rad har det tack vare ett generöst bidrag från Betlehemskyrkan i Göteborg varit möjligt att ordna med matkassar till ett fyrtiotal mycket fattiga familjer i Ciucurova.

Under den gångna helgen har utdelning skett. Kassarna innehåller baslivsmedel och en del julgodis till barnen i familjerna. De mest barnrika familjerna har fått två kassar.


All maten inköptes på en stormarknad och delades upp i drygt fyrtio lika stora matkassar. Förutom mat innehöll kassen även hygienartiklar.


Med hjälp av pastorn i baptistförsamlingen kördes matkassarna ut och fördelades bland behövande.