Donaudeltat

Donaudeltat

Om bloggen

Här kan du läsa lite om vad som händer nere i Donaudeltat tack vare Östhjälpen och ett antal mycket engagerade personer. Om du tycker att vårt arbete i Donaudeltat är behjärtansvärt är du välkommen att stödja det med ett stort eller litet bidrag via Östhjälpens bankgiro 5764-1045. Märk talongen med Donaudeltat.

Tappa inte tråden

DonaudeltatPosted by Ingmar 28 Nov, 2016 19:22

Under den tid Östhjälpen varit verksamt i Rumänien har cirka ett hundra symaskiner förmedlats till olika fattiga kvinnor runt om i landet. Ett tjugotal av symaskinerna har kommit till olika platser i Donaudeltat. Med hjälp av maskinerna kan kvinnorna sy det som behövs till den egna familjen men också sy åt andra och därigenom bidra till familjens ekonomi.


Förutom att förmedla symaskiner sänder vi ner material till många av dem för att göra det möjligt att producera varor till försäljning.

Under den gångna hösten har många av kvinnorna fått besök från Sverige för att stämma av att allt fungerar vilket det verkar att göra.